שיהיה לך יום עבודה מוצלח, נהיה בקשר בקרובMidtown

  • סוג משרדים
  • מיקום מגדל מידטאון, תל אביב
  • גודל 200 מ"ר
  • סיום 2018
להבנת הדרך שלי