שיהיה לך יום עבודה מוצלח, נהיה בקשר בקרובוילה בצהלה

  • סוג בית פרטי
  • מיקום צהלה
  • גודל 170 מ"ר
  • סיום 2015
להבנת הדרך שלי